విజయ గాధలు

సోయాబీన్ సాగు విజయగాధ - ఆత్మ , కర్నూలు జిల్లా

ఆదర్శ రైతుల కూరగాయల కొనుగోలు కేంద్రం - ఆత్మ , రంగారెడ్డి జిల్లా

పొలంబడి రైతు తాళ్ళూరి నాగేశ్వర రావు విజయగాధ

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లలో సేంద్రీయ ఎరువలతో పసుపు పంటలో మంచి ఫలితాలు

వరిలో సేంద్రీయ వ్యవసాయపు విజయగాధ - ఆత్మ , కర్నూలు జిల్లా

శ్రీ వరి సాగులో అధిక దిగుబడిని సాధించిన రైతు శ్రీ మొర . లక్ష్మణ్ గారు.

కంది పంటలో అధిక దిగుబడిని సాధించి ఉత్తమ రైతుగా ఎంపికైన శ్రీ రామిరెడ్డి గారు.