విత్తటం:

ఖరీఫ్-జూలై,ఆగుష్టు,రబీ-అక్టోబర్,నవంబరు

విత్తన మోతాదు:

నారు పె౦చె౦దుకు సె౦టుకు 650గ్రాములు (ఒక ఎకరానికి సరిపడునారు వస్తుంది.)విత్తనం ఎద పెట్టుటకు ఎకరాకు 2.5 కిలోల విత్తనం కావాలి.

విత్తన శుద్ధి:

కిలో మిరప విత్తనానికి మొదటగా వైరస్ తెగులు నివారణకు గాను 150గ్రా.ట్రైసోడియం ఆర్ధోఫాస్ఫేట్ ను,తర్వాత రసం పీల్చే పురుగుల నివారణకు గాను 8 గ్రా.ఇమిడాక్లోప్రిడ్,మూడవ సారి ఇతర తెగుళ్ళ నివారణకు గాను 3గ్రా.కాప్టాన్ లేదా 3గ్రా.మాంకోజెబ్ కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి.

నాటటం:

6 వారాల వయస్సు గల మొక్కలు నాటటానికి అనుకూలం.భూమిలో గల సారాన్ననుసరించి,ఈ క్రింద ఉదహరించిన దూరంలో నాటుకోవాలి. వర్షాదారపు పైరుకు 56 15సెం.మీ దూరంలో పాదుకు ఒక మొక్క చొప్పున ,నీటి వసతి క్రింద 56 56 లేదా 60 60 లేదా 90 60 సెం.మీ ఎడం చొప్పున పాదుకు 2 మొక్కల చొప్పున నాటుకోవాలి.గట్లపై కూడా నాతుకోవచ్చు.