ప్రొద్దుతిరుగుడు ఎరువులు

తేమను నిలుపుకోగల నల్ల రేగడి నేలలు,ఒండ్రు నేలలు అనువైనవి.తేలిక భూములలో ప్రత్తి సాగు చేయకూడదు.

పంటపరి స్థితి /నేలలునత్రజనిభాస్వరంపోటాష్
వర్షాధారపు పంట24(12&12)2412
నీటిపారుదల పంతనల్ల రేగడి నేలలు30(10&10&10)3612
ఎర్ర నేలలు24(8&8&8)3612