మొక్క జొన్న ఉపోద్ఘాతము:

మన రాష్ట్రంలో మొక్క జొన్న వర్శాధారంగాను మరియు సాగునీటిక్రింద ఖరీఫ్,రబీ కాలాల్లో పండించబడుతుంది.మొక్క జొన్న ఆహార పంటగానే గాక దాణారూపంలోను,పశువులకు మేతగాను,వివిధ పరిశ్రమల్లో ముడిసరుకుగాను,పేలాల పంటగాను,తీపికండే రకంగాను మరియు కాయగూర రకంగాను సాగుచేయబడుతుంది.

agriculture ap

నీటి యాజమాన్యం

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

కలుపు నివారణ

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

అంతర పంటలు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

యా౦త్రీకరణ

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

తెగుళ్ళు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

పురుగులు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

ఉత్పత్తులు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

మార్కెటింగ్

పూర్తి వివరాలు